Hvala Mandis Pharm

Istraživački tim NanoFaceS projekta, na čelu s voditeljicom dr. Ivanom Vinković Vrček, zahvaljuje Mandis Pharm ljekarnama na velikodušnoj donaciji. Financijska sredstva donirana od strane Mandis Pharma uložena su u nabavu novog inkubatora za uzgoj staničnih kultura, čime je omogućen uspješan nastavak rada na projektu.

NanoFaceS doktorandi pokraj novog inkubatora.

Studijski boravak u Marseilleu

Doktorand Krunoslav Ilić boravio je na Sveučilištu u Marseilleu (U1067 Aix-Marseille Univ, INSERM, CNRS), u Francuskoj, od 21. listopada do 21. studenog 2019., u grupi za Mikroskopiju atomskih sila (Atomic Force Microscopy) dr. Felixa Rica. U navedenom periodu provedena su istraživanja utjecaja nanočestica na mehanička svojstva stanica i biofizičke parametre interakcija na nano-bio sučelju. Boravak je financiran sredstvima Francuske ambasade u Hrvatskoj.

Synergy Symposium for NanoBioMedicine

Od 4. do 5. studenog 2019. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu održat će se znanstveni skup Synergy Symposium for NanoBioMedicine. Simpozij zajednički organiziraju suradnici s četiriju HRZZ projekta: OrDeN (IP-2016-06-1137), NanoFaces (IP-2016-06-2436), CaPBiomimNanocomp (IP-2018-01-1493), NanoFlavNeuroProtect (IP-2016-06-8415) i NutriNTENSe (IP-2018-01-8119).

Nastavi čitati “Synergy Symposium for NanoBioMedicine”