Gostujuće predavanje

U sklopu projekta NanoFaces, na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada od 18. do 22. siječnja 2018. gostovao je prof. Vladimir M. Mirsky sa Instituta za nanobiotehnologiju Tehničkog sveučilišta Cottbus – Senftenberg u Brandenburgu. Prof. Mirsky je 21. siječnja održao javno predavanje “Ultrasensitive detection, quantification and identification of nanoparticles“.

Dobro došli!

Dobrodošli na stranice HRZZ Istraživačkog projekta “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje”