Studijski boravak u Tallinnu

U suradnji s Nacionalnim institutom za kemijsku fiziku i biofiziku u Tallinnu, Estonija, suradnik Krunoslav Ilić proveo je mjesec dana na studijskom boravku u Laboratoriju za toksikologiju okoliša navedenog Instituta, gdje je radio na projektu „Dissolution-driven environmental effects of antimicrobial coatings“. Projekt je dio akcije COST Action CA15114 – Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI). Studijski boravak trajao je od 2. do 28. travnja 2018.

Konferencija

Voditeljica projekta dr. Ivana Vinković Vrček i doktorandica Barbara Pem, sudjelovale su na proljetnoj školi i konferenciji “2nd Conference and Spring School on Properties, Design and Applications of Upconversion Nanomaterials”, održanoj od 2. do 6. 4. 2018. u Valenciji, Španjolska. Nastavi čitati “Konferencija”

Radionica mikroskopije nanomaterijala

Suradnici projekta NanoFaceS prisustvovali su radionici “Advanced microscopy of nanomaterials and their interactions with living systems“, održanoj 19. i 20.3.2018. u Ljubljani, Slovenija. Radionica je obuhvaćala predavanja i treninge namijenjene doktorandima i poslijedoktorandima.

Gostujuće predavanje

Na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada 20. veljače 2018. gostovao je prof. Daniel Horak sa Instituta za kemiju  makromolekula Akademije znanosti Češke republike u Pragu. Prof. Horak održao je predavanje pod nazivom “Multifunctional magnetic nanoparticles for nanomedicine: Small, smart and safe”.

Predavanje o nanotoksikologiji

U sklopu stručnih skupova za nastavnike strukovnih predmeta u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb kojeg je organizirala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada (prosinca 2017. i 12. siječnja 2018.) dr.sc. Ivana Vinković Vrček, voditeljica NanoFaceS projekta, održala je predavanje na temu “Nanotoksikologija” na kojem je ukratko i predstavila rad na NanoFaceS projektu. Nastavi čitati “Predavanje o nanotoksikologiji”