Ciljevi

Osnovni cilj predloženog projekta NanoFaceS jest sveobuhvatno istražiti koncept formiranja biomolekularne korone na površini metalnih nanočestica obzirom na (i) različit sastav jezgre NP, (ii) različite veličine NP, i (iii) raznolikost površinske funkcionalizacije NP. Pri tome je project NanoFaceS usmjeren na važan aspekt biološkog sučelja – prisutnost sumpora – s kojim NP vrlo lako mogu doći u kontakt u staničnom odnosno tkivnom mediju. Cilj projekta ostvarit će se primjenom sistematičnog istraživanja o odnosu strukture i funkcionalnosti metalnih nanočestica (NP) i njihove specifične interakcije sa sumpornim biomolekulama. Primjenom različtih suvremenih eksperimentalnih tehnika, predloženim istraživanjem će se generirati stručno znanje i baza podataka o inherentnim svojstvima nano-bio sučelja, posebice u odnosu na prisustvo sumpornih funkcionalnih skupina u biološkom matriksu.

Ciljevi:

1. Sinteza i karakterizacija metalnih nanočestica različitih fizičko-kemijskih svojstava.

2. Procjena stabilnosti i transformacije metalnih NP u raznim modelnim medijima

3. Uspostavljanje razumijevanje biotskih interakcija NP sa sumpornim biomolekulama unutar specifičnih simuliranih eksperimentalnih i bioloških matrica

4. Otapanje NP u biološkim matricama bogatima sumporom

5. Kompetitivnost sumpornih biomolekula za vezanje na površinu metalnih NP u relevantnim biološkim matricama

6. QSAR pristup za procjenu nano-bio sučelja

 

Slika: Promjene strukture i funkcije nanočestica i proteina uzrokovani zbivanjima na nano-bio sučelju (Capjak I, et al. How protein coronas determine the fate of engineered nanoparticles in biological environment, Arh Hig Rada Toksikol 2017 68 245-253)