Voditeljica

dr. sc. Ivana Vinković Vrček

ŽIVOTOPIS

OSOBNI PODACI

Datum i mjesto rođenja:          14. kolovoza 1975.; Osijek, Hrvatska

Matični broj znanstvenika:     264334

Nacionalnost:                                Hrvatica

Državljanstvo:                               Hrvatsko

Bračno stanje:                              udana, majka troje djece (Ena Vrček r. 1999; Jona

Vrček r. 2004, Andrija Vrček, r. 2011)

 

Adresa (ured):                               Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Ksaverska cesta 2

HR-10000 Zagreb

Telefon (ured):                             ++385-1-4682540

Fax (ured):                                     ++385-1-4673303

E-mail:                                             ivinkovic@imi.hr

 

RADNO ISKUSTVO

2018 – danas         Znanstveni savjetnik u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

2012 – 2018           Viši znanstveni suradnik u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

2008 – 2012          Znanstveni suradnik u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

2003 – 2008          Asistent – znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u

2001 – 2003          Znanstveni novak na Zavodu za   fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

OBRAZOVANJE

2004 – 2007           Doktorski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, polje Kemija, smjer Teorijska kemija. Doktorska disertacija: „Density Functional Theory Study of Redox Reactions of Hydroxyureas with Vanadium(V) and Iron(III) Ions“; mentori: prof. dr. Mladen Biruš i prof. dr. Michael Bühl

2000 – 2003           Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, polje Kemija, smjer Organska kemija. Magistarski rad: “Kinetika i mehanizam nastajanja hidroksamata u interakcijama kiselinskih halogenida i nitrozo-spojeva“; mentor: prof.dr. Stanko Uršić

1994 – 1998           Dodiplomski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer medicinske biokemije. Diplomski rad: “Uloga ionskih parova u formiranju hidrokasmskih kiselina u miješanim otapalima“; mentor: prof.dr. Stanko Uršić

 

DODATNE EDUKACIJE

2012. (1 mjesec)     Karl-Franzens Universität, Graz, Austrija, istraživački projekt u sklopu Austrijsko-hrvatskog bilateralnog projekta

2010. (5 mjeseci)    Karl-Franzens Universität, Graz, Austrija, istraživački projekt u sklopu UKF 2A programa „Gaining Experience“

2007. (1 mjesec)     Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim a/d Ruhr, Njemačka, stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

2006. (3 mjeseca)   Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim a/d Ruhr, Njemačka, istraživački projekt „Dehalogenation of Chloroalkenes at Cobalt Centers. A Model Density Functional Study ”

2005. (3 mjeseca)   Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim a/d Ruhr, Njemačka, istraživački projekt „Quantum mechanical study on the interactions of hydrated vanadium(V) and hydroxyurea and its derivatives”

2000. (1 godina)     Sveučilište u Ulmu, Njemačka, istraživački projekt “Quantum Chemical Study of Hydrogen Shifts to Distant Carbons in Carbocations”

 

POZNAVANJE JEZIKA

Materinji jezik:      hrvatski

Strani jezici:           engleski (C2 razina znanja)

njemački (C1 razina znanja)

 

ISTRAŽIVANJA I PROJEKTI

2018. –                   voditeljica bilateralnog znanstvenog projekta „Multipleksna karakterizacijska platforma za nano-bio sučelje“ financiranog u sklopu hrvatsko-njemačke znanstveno tehničke suradnje (DAAD-MZOS)

2018. –                   voditeljica bilateralnog znanstvenog projekta“ Farmakokinetički profil nanočestica srebra: uloga bioloških barijera“ financiranog u sklopu znanstveno-tehničke suradnje Hrvatska-Austrija (OeAD-MZOS).

2017. –                    voditeljica znanstvenog projekta HRZZ-IP-2016-06-2436 “ Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje- NanoFaceS”, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost;

2016. –                   članica Upravnog odbora znanstveno-suradničkog projekta COST CM1403 “The European Upconversion Network (UpCON)“; financiran od Europske komisije

2016. –                   članica Upravnog odbora znanstveno-suradničkog projekta COST CA15114 „Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMiCI)“; financiran od Europske komisije

2015. – 2016.           članica Upravnog odbora znanstveno-suradničkog projekta COST TD1204 MODENA „Modelling Nanomaterial Toxicity“ financiran od Europske komisije

2015. – 2016.           voditeljica bilateralnog znanstvenog projekta „Diabetes Mellitus Type 2 in Croatian Population after Chronic Exposure to Arsenic“ financiranog u sklopu hrvatsko-njemačke znanstveno tehničke suradnje (DAAD-MZOS)

2012. – 2013.           voditeljica bilateralnog znanstvenog projekta“Učinci izloženosti nanosrebru: nanočestice ili ioni?“ financiranog u sklopu znanstveno-tehničke suradnje Hrvatska-Austrija (OeAD-MZOS)

2010.                      voditeljica projekta „Nanosilver particles versus ionic silver – development of a method for differentiation and quantification“ financiranog od strane Unity through Knowledge Fund, program 2A

2008. – 2012.           suradnica-istraživačica na znanstvenom projektu 022-0222148-2135 (financiranje: Ministarstvo znanosti, obazovanja i športa Republike Hrvatske) pod nazivom “Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju” (voditelj projekta: dr.sc. Martina Piasek) u sklopu programa “Eksperimentalna toksikologija prirodnih i sintetskih tvari” (voditelj programa: dr.sc. Ivan Sabolić, znan. savjetnik)

2008. – 2010.           suradnica-istraživačica na znanstvenom projektu 006-0061245-0010 (financiranje: Ministarstvo znanosti, obazovanja i športa Republike Hrvatske) pod nazivom „Glutation S-transferaza i superoksid dizmutaza u etiopatogenezi bolesti“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. Irena Žuntar)

2007. – 2008.           suradnica-istraživačica na znanstvenom projektu 006-0061247-0009 (financiranje: Ministarstvo znanosti, obazovanja i športa Republike Hrvatske) pod nazivom “Kinetika i mehanizam katalitičkog antioksidacijskog djelovanja Mn-porfirina“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Biruš)

2003. – 2007.          suradnica-istraživačica na znanstvenom projektu 0006441 (financiranje: Ministarstvo znanosti, obazovanja i športa Republike Hrvatske) pod nazivom „Kinetika i mehanizam reakcija hidroksamskih kiselina s metalnim ionima“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Biruš)

2000. – 2003.           suradnica-istraživačica na znanstvenom projektu 0006142 (financiranje: Ministarstvo znanosti, obazovanja i športa Republike Hrvatske) pod nazivom „Interakcija nitrozo spojeva s biomedicinski važnim molekulama“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. Stanko Uršić)

 

NASTAVNA DJELATNOST

2015. – 2017.          predavač na kolegiju „Dijetetika“ i „Osnove medicinske kemije i biokemije“, diplomski studij sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Zagreb

2010. – 2011.           predavač na kolegiju „Biotransformacija: detoksifikacija i bioaktivacija“, poslijediplomski specijalistički studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2004. – 2008.           voditelj seminara i laboratorijskih vježbi na kolegiju „Opća i anorganska kemija“, preddiplomski studiji farmacije i medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2000. – 2003.           voditelj seminara i laboratorijskih vježbi na kolegiju „Fizikalna kemija“, preddiplomski studiji farmacije i medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

MENTORSTVA OBRANJENIH DOKTORSKIH I MAGISTARSKIH RADOVA TE TRENING MLADIH ISTRAŽIVAČA I ZNANSTVENIKA

Voditeljstvo 6 diplomskih radova na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, jednog diplomskog rada na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Biološki odsjek) Sveučilišta u Zagrebu, jednog studentskog rada koji je dobio Dekanovu nagradu 2014 godine (izrađen na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te jednog studentskog rada koji je dobio Rektorovu nagradu 2015. godine (izrađen na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

 

BORAVCI NA INOZEMNIM INSTITUCIJAMA

2013.             Institut za kemiju, Karl-Franzens Üniversität, Graz, Austrija,               Bilateralni istraživački projekt WTZ/HR04

2012.           Institut za kemiju, Karl-Franzens Üniversität, Graz, Austrija,                   Bilateralni istraživački projekt WTZ/HR04

2010.             Institut za kemiju, Karl-Franzens Üniversität, Graz, Austrija,                 Istraživački projekt u sklopu UKF 2A programa

2005.             Max-Planck Institut Für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Njemačka, Istraživački projekt „Quantum Chemical Study on the Interactions of Hydrated Vanadium(V) and Hydroxyurea and its Derivatives“, priprema doktorskog rada

2000. – 2001. Sveučilište u Ulmu, Njemačka, Istraživački projekt „Quantum Chemical Study of Hydrogen Shifts to Distant Carbons in Carbocations“

 

NAGRADE I PRIZNANJA

2011.            Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za značajan znanstveni doprinos

2007.            Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“, u organizaciji L’Oréala ADRIA i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske

2001.            Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika

 

ČLANSTVA U ZNANSTVENIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA:

2018. – danas         BioNanoNet Association

2016. – 2017.          American Chemical Society

2003. – danas         Hrvatsko bioetičko društv

2001. – danas         Društvo sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika

1998. – danas         Hrvatsko kemijsko društvo

1997. – danas         Udruga za demokratsko društvo

 

KOMISIJE, ODBORI I RADNE SKUPINE

Odbori:                  Radna skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske s područja nove hrane pri Ministarstvu zdravstva

Referentna skupina Ministarstva znanosti i obrazovanja za područje nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije i naprednih proizvodnih procesa

Recenzentska djelatnost za istreživačke projekte:

Agence nationale de la recherche (ANR), Czech Science Foundation, Bulgarian National Science Fund

Recenzentska djelatnost za znanstvene radove:

Journal of Nanobiotechnology, Journal of Nanoparticle Research, Nanoimpact, Nanoscale Research Letters, Nanotoxicology, Environmental Science and Technology, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Ecotoxicology and Environmental Safety, Environmental Science and Pollution Research, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Journal of Trace Elements in Biology and Medicine, British Journal of Nutrition, European Food Research and Technology, Journal of Hazardous Materials, Food Analytical Methods, Food Chemistry, Food and Chemical Toxicology, International Journal of Food Sciences & Nutrition, International Journal of Food Science and Technology, Industrial Crops and Products, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Bevarages, Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition, Kemija u industriji, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

 

ZNANSTVENA I STRUČNA PUBLICISTIKA

2 stručne knjige

1 poglavlje u knjizi

1 sveučilišni priručnik

37 originalna znanstvenih radova u časopisima koji se citiraju u Current Contents (CC) bazi

2 originalna znanstvena rada objavljena u ostalim znanstvenim časopisima

2 znanstvena rada objavljena u zbornicima skupova s međunar.rec.

10 kongresnih priopćenja (sažetaka) u CC časopisima

60 kongresnih priopćenja objavljenih u zbornicima s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova

2 objavljena pozvana predavanja na skupovima

 

POSTIGNUĆA I DOPRINOS ZNANOSTI

  1. Istraživanja u području nanotehnologije i nanomedicine
  2. Nutritivni aspekti izloženosti metalima
  3. Kinetički i mehnanistički aspekti interakcije metalnih iona s enzimima; karbokationa uključenih u biosintezu steroida; te hidroksamskih kiselina i antitumorskih lijekova