Istraživači

Mirta Milić, dr. sc., znanstveni suradnik

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Životopis

 

 

Sandra Šupraha Goreta, dr. sc., docent

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Životopis

 

 

Goran Šinko, dr. sc., viši znanstveni suradnik

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Životopis

 

 

Ivan Pavičić, dr. sc., viši znanstveni suradnik

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Životopis

 

 

Ante Miličević, dr. sc., viši znanstveni suradnik

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Životopis

 

 

Vatroslav Šerić, dr. sc., docent

Klinički bolnički centar Osijek, Hrvatska

Životopis

 

 

 

Ivona Capjak, dr. sc.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Hrvatska

Životopis

 

 

Walter Goessler, prof. dr. sc.

Sveučilište u Grazu (Karl-Franzens-Universität Graz), Austrija

Životopis

 

 

Daniel  Horak, dr. sc., znanstveni savjetnik

Akademija znanosti Češke Republike, Institut za makromolekularnu kemiju, Prag, Češka

Životopis