Doktorandi

Marija Milić, mag. med. biochem.

Klinički bolnički centar Osijek, Hrvatska

Životopis

 

 

Barbara Vuković, mag. med. biochem.

Klinički bolnički centar Osijek, Hrvatska

Životopis

 

 

Barbara Pem, mag. pharm.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Životopis

 

 

Krunoslav Ilić, mag. biol. mol.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Životopis

 

 

Rinea Barbir, mag. med. biochem.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Životopis