Nano2Clinic webinar

Dana 17.2.2021. u 16 sati održat će se prvi webinar COST akcije CA17140 Nano2Clinic. Webinar će se sastojati od trening prezentacije profesora Lajosa Balogha “Manuscript preparation and publications – the basics”, i seminara mlade istraživačice Rinee Barbir “Steady-state fluorescence quenching method for evaluation of nano-bio interactions”. Više detalja na službenoj stranici Cost akcije.

Obrana teme disertacije – K. Ilić

Dana 2.2.2021. u 13 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Krunoslava Ilića, pod naslovom “Procjena zajedničkog djelovanja nanočestica srebra i polistirena na modelne stanične linije imunološkog sustava“. Mentori doktoranda Ilića su dr. sc. Ivan Pavičić i izv. prof. dr. sc. Petra Turčić. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: izv. prof. Anita Hafner, doc. dr. sc. Tin Weitner i dr. sc. Dragomira Majhen.

Hvala Mandis Pharm

Istraživački tim NanoFaceS projekta, na čelu s voditeljicom dr. Ivanom Vinković Vrček, zahvaljuje Mandis Pharm ljekarnama na velikodušnoj donaciji. Financijska sredstva donirana od strane Mandis Pharma uložena su u nabavu novog inkubatora za uzgoj staničnih kultura, čime je omogućen uspješan nastavak rada na projektu.

NanoFaceS doktorandi pokraj novog inkubatora.

Obrana teme disertacije – R. Barbir

Dana 7.7.2020. u 12 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Rinee Barbir, pod naslovom “Interakcije nanočestica srebra i zlata različitih veličina, oblika i površinskih struktura s proteinima različitoga glikozilacijskoga statusa”. Mentori doktorandice Barbir su dr. sc. Ivana Vinković Vrček i izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: doc. dr. sc. Tin Weitner, doc. dr. sc. Olga Gornik i dr. sc. Darija Domazet Jurašin.

Obrana teme disertacije – B. Pem

Dana 7.7.2020. u 12 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Barbare Pem, pod naslovom “Mehanizam interakcije endogenih biotiola s nanočesticama zlata i srebra”. Mentori doktorandice su dr. sc. Ivana Vinković Vrček i prof. dr. sc. Valerije Vrček. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Mario Jug, doc. dr. sc. Ivana Perković i dr. sc. Robert Vianello.

Studijski boravak u Marseilleu

Doktorand Krunoslav Ilić boravio je na Sveučilištu u Marseilleu (U1067 Aix-Marseille Univ, INSERM, CNRS), u Francuskoj, od 21. listopada do 21. studenog 2019., u grupi za Mikroskopiju atomskih sila (Atomic Force Microscopy) dr. Felixa Rica. U navedenom periodu provedena su istraživanja utjecaja nanočestica na mehanička svojstva stanica i biofizičke parametre interakcija na nano-bio sučelju. Boravak je financiran sredstvima Francuske ambasade u Hrvatskoj.